Inhouse Tech utvecklar lokalförsörjningsplan för Sahlgrenska akademin

Inhouse Tech fick tidigare i år uppdraget att ta fram en lokalförsörjningsplan för Sahlgrenska akademin. Uppdraget är nu slutfört och planen är överlämnad till akademin.

Sahlgrenska akademin är en av Göteborgs Universitets fakulteter och under 2019 tog Inhouse Tech fram en affärsplan tillsammans med akademin. Utifrån denna affärsplan har nu Inhouse Tech tillsammans i nära samarbete med akademin levererat en lokalförsörjningsplan.

Arbetet bestod delvis av en inventering av akademins lokaler på Medicinareberget där platsbesök på akademins olika institutioner utfördes tillsammans med verksamhetsansvariga. En analys av olika effekter såsom förändrade lokalkostnader och ombyggnadskostnader har också genomförts.

En utmaning med projektet var att i tidigt skede skapa en struktur för lokalförsörjningsplanens ingående delar. Regelbunden avstämning med akademin och löpande feedback skapade möjligheter för en bra leverans.