Inhouse Tech stöttar Platzer i utvecklingen av Kineum i Gårda

Platzer har inlett ett unikt samarbete med NCCPD för att utveckla och uppföra en 27 våningar hög kommersiell byggnad, Kineum, bestående av verksamheter som bland annat hotell, butiker och service, restauranger, konferens och kontor. Den totala ytan uppgår till ca 30 000 kvm.

Namnet Kineum kommer från grekiskan ”kineo” – att sätta rörelse – vilket speglar byggherrens ambition att skapa en plats och ett forum för nytänkande, kreativa möten.

Läs mer om projektet här!

Byggnaden beräknas vara klar för inflyttning 2022 och Inhouse Tech har fått det hedrande uppdraget att för Platzers räkning under resans gång vara beställar- och teknikstöd i utvecklingen av fastigheten som kommer att projektledas i NCC:s regi. För detta är vi mycket glada!