Inhouse Tech grundlägger ny hetvattenpanna

När det nu är dags att byta ut pannanläggningen för Göteborg Energi har Inhouse Tech fått uppdraget av Valmet att projektera grundläggningen.

Den befintliga processutrustningen är till stora delar grundlagd med plintar ner till berget som ligger ca 1-3 m under golvet i befintlig pannhall. Då lasterna från den nya processutrustningen inte kommer ner på samma ställe där den gamla utrustningen stått, måste våra konstruktörer hitta smarta lösningar för att på bästa sätt grundlägga den nya utrustningen. Beroende på lasternas storlek och de geometriska förutsättningarna som råder, kommer vissa fundament behöva utföras med stålrörspålar som borras genom befintlig platta ner till berg.

De konstruktiva utmaningarna, i kombination med kort utförandetid kräver god samordning mellan flera discipliner i projekteringen såväl som i utförandeskedet.

Den nya anläggningen minskar emissionerna av fossil koldioxid med 25,000 ton per år. Anläggningen ersätter två gamla pannor som till en början byggdes för att elda med kol och gas men som senare konverterades till pellets. Den nya pannan som tas i drift i december 2021 blir 25 procent större än de två gamla.

Läs mer om projektet här.