INHOUSE TECH GEOTEKNIK BLIR GEOTECHNICA

Från och med årsskiftet byter Inhouse Tech Geoteknik namn till Geotechnica. Namnbytet sker i samband med att Geotechnica Holding köper Inhouse Techs aktier inom geoteknikverksamhet.

Utöver namnbytet kommer Geotechnica att synas på en egen hemsida.

Geotechnica Sverige AB (org nr 559093-1191) kommer att sitta kvar i lokalerna på Magasinsgatan och i övrigt verka på samma sätt som förut med Marcus Dahlström som VD.

Vid frågor, kontakta oss gärna!

Frågor besvaras av:
Marcus Dahlström, mbn tfn: 0763-14 46 04, marcus.dahlstrom@geotechnica.se
Anders Sundberg, mbn tfn: 0704-38 63 23, anders.sundberg@inhousetech.se