Inhouse Tech är med när Varner-Retails anpassar sitt lager för e-handeln.

Den Norska klädjätten Varner-Retail, som bland annat äger Dressman och Cubus, byggde 2015 ett helt nytt centrallager på ca 50 000 kvm i Vänersborg.

I takt med att marknaden förändras och mer försäljning sker via näthandel, gör att man nu behöver göra en del förändringar. Den lagerdel som kallas Autostore och som innefattar e-handeln behöver då anpassas och utökas med 2000 kvm.

Man behöver bland annat anpassa installationerna för de nya kraven samt personalutrymme behöver fördubblas.

Inhouse Tech, som även var med som projektledare när centrallagret byggdes har också denna gång fått uppdraget som projektledare samt samordningen för projekteringen.