Heneporten lanseras på plats

Heneporten med tillhörande stödmurar som Inhouse Tech konstruerat på uppdrag av NRC Group, är nu på plats. Under sista helgen i juli stängdes Västra stambanan av helt för att lansera den nya vägporten under Västra stambanan i Hentorp utanför Skövde. 

Vägporten har under våren byggts 30 meter vid sidan av sitt slutgiltiga läge, detta för att slippa stänga av tågtrafiken mer än nödvändigt. Den 25-29 augusti stängdes tågtrafiken av för att under 90 timmar, riva den gamla och rulla in den 1100 ton tunga porten på plats.

Här kan du se de 90 timmarna på bara två och en halv minut.

Metoden att lansera in en färdig bro är mer komplex än att bygga den på rätt plats från början men har en stor fördel; tågtrafiken behöver inte stängas av mer än absolut nödvändigt.

På mindre än fyra dygn var bron bytt och tåg kunde återigen passera.