Förberedande arbeten på Viskadalsbanan

Trafikverket ansvarar för skötseln av den svenska järnvägen och använder cirka 6 miljarder kronor årligen till drift och underhåll. På Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg har spår, växlar och kontaktledning nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver bytas.

Under hösten 2019 börjar de förberedande arbetena med inmätning och förarbeten för hantering av kablar, detta utan att påverka tågtrafiken på sträckan.

Inhouse Tech är behjälpliga med mätningsarbeten och Thomas Lundblad som arbetar med järnvägar på Inhouse Tech, befäster stompunkter längs den 8 mil långa sträckan. Detta arbete bedrivs till fots och förväntas pågå under oktober-november.