Byggsamordning Masthuggskajen

Inhouse Tech tillhandahåller en organisation för byggsamordning kring den omfattande bebyggelsen kring Masthuggskajen.

Byggnationen påbörjas nu och kommer att pågå under många år framöver.

Masthuggskajen är ett av Göteborgs mest centralt belägna stadsutvecklingsområden. Här skapas en levande blandstad med attraktiva bostadsområden, goda förutsättningar för utveckling av verksamheter, ytor för rekreation och en spännande mötesplats vid älven.

På Masthuggskajen kommer det byggas ca 300 000 kvm, varav ca 125 000 kvm är lokaler för kontor/centrumverksamhet, cirka 116 000 kvm är bostäder,
cirka 3 600 kvm är förskola, ca 25 300 kvm är hotell samt cirka 34 400 kvm är yta för parkering.

Arbetet bedrivs av konsortieparterna Älvstranden, Stena Fastigheter, Riksbyggen, Folkets Hus (Balder), Elof Hansson och NCC. Konsortiet arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens målsättning att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan.

Besök www.alvstranden.com för mer information.