• 1 juli, 2020

  Sommarhälsning från Inhouse Tech

  Nu när vi Inhousare går på sommarledighet summerar vi första halvan av 2020! Trots […]

 • 23 juni, 2020

  Nya bostäder i Robertshöjd

  ​I samband med BoStad21, ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet, har Inhouse Tech fått i uppdrag av Framtiden att vara med och utveckla området Robertshöjd.

 • 29 maj, 2020

  NY FÖRSKOLA PÅ SVARTEDALSGATAN

  På uppdrag av Lokalförvaltningen har Inhouse Tech rollen som generalkonsult för projekteringen av Svartedalsgatan Ny Förskola.
  Projektets fokus är att färdigprojektera en förskola med 6 avdelningar för 108 barn med tillagningskök. Den invändiga ytan blir 1200 kvm fördelat på två plan.

 • 11 maj, 2020

  Inhouse Tech konstruerar Kålleredsmotet.

  ​Inhouse Tech konstruerar Kålleredsmotets tredje bro på uppdrag av Implenia Sverige AB.
  ​Bron som är tänkt att avlasta motet byggs i direkt anslutning till de två befintliga broarna och kommer byggas över väg E6 där 49 500 fordon passerar varje dygn.

 • 23 april, 2020

  Trimningsåtgärder, Västra stambanan

  ​Under våren startar markarbeten på Västra stambanan inför höstens fortsatta optimering av signalanläggningen mellan Bryngenäs och Floda. Redan under påskhelgen då tågtrafiken stängdes av under tre dygn passade entreprenören på att bygga drygt 20 stycken tvärgående kanalisation.
  Inhouse Tech har rollen som projektledare för Trafikverket.

 • 8 april, 2020

  Nu hjälps vi åt.

  Vi stödjer Göteborgs Stadsmissions arbete med att se till att människor i utsatthet får mat, […]

 • 5 mars, 2020

  Stora miljövinster via bärighetsberäkningar av broar

  ​Under förra veckan skickade Inhouse Tech iväg 14 bärighetsberäknade järnvägsbroar för tredjepartsgranskning till Trafikverket. […]

 • 4 mars, 2020

  Välkommen Håkan!

  Håkan Yhlen kommer närmast från NCC Teknik där han arbetat som byggnadskonstruktör av bland annat kontor, skolor och bostäder och börjar nu på vår Bro- och Anläggningsavdelning.

  Håkan var på Inhouse Tech för 10 år sedan och gjorde sitt examensarbete då han läste till civilingenjör på Väg och Vatten, Chalmers.

  Vi hälsar Håkan välkommen tillbaka!

 • 28 februari, 2020

  Nytt hotell på Göteborg Landvetter airport

  ​Vid flygplatsterminalen på Göteborg Landvetter Airport växer ett nytt hotell fram och Inhouse Tech har fått rollen som projektledare på uppdrag av Swedavia.
  Då hotellet ska ligga i nära anslutning till terminalen kommer det bli enklare för såväl affärsresenären som familjen som skall ut och resa.

 • 31 januari, 2020

  Inhouse Tech i Ryssland

  Under de senaste tre åren har Inhouse Tech varit med och projekterat tre indunstningsanläggningar […]

 • 19 december, 2019

  INHOUSE TECH GEOTEKNIK BLIR GEOTECHNICA

  ​Från och med årsskiftet byter Inhouse Tech Geoteknik namn till Geotechnica. Namnbytet sker i samband med att Geotechnica Holding köper Inhouse Techs aktier inom geoteknikverksamhet.

 • 19 december, 2019

  Lasarettsbron i Mölndal är nu invigd

  Förra veckan invigdes Lasarettsbron, en gång- och cykelbro över Mölndalsån vars syfte är att förbättra tillgängligheten mellan Mölndals sjukhus och det nybyggda parkeringshuset på andra sidan ån. Inhouse Tech har projekterat och konstruerat bron på uppdrag av Mölndals stad.