• 24 november, 2020

  CHALMERS VARM-DAG ÄR IGÅNG OCH VI ÄR SÅKLART DÄR!

  Årets VARM-mässa har dragit igång, i år helt digitalt. Inhouse Tech är, som vanligt, […]

 • 13 november, 2020

  Inhouse Tech utvecklar lokalförsörjningsplan för Sahlgrenska akademin

  Inhouse Tech fick tidigare i år uppdraget att ta fram en lokalförsörjningsplan för Sahlgrenska […]

 • 1 oktober, 2020

  Vi stödjer kampen mot bröst- och prostatacancer!

  Varje år drabbas 10 000 män av prostatacancer och 9 000 kvinnor av bröstcancer […]

 • 25 september, 2020

  Inhouse Tech grundlägger ny hetvattenpanna

  ​När det nu är dags att byta ut pannanläggningen för Göteborg Energi har Inhouse Tech fått uppdraget av Valmet att projektera grundläggningen.

 • 8 september, 2020

  Inhouse Tech träffar Samhällsbyggnadstekniks “nollor”

  Förra veckan var Inhouse Tech på ett mottagningsevent som VARG (V-Sektionens arbetsmarknadsgrupp) på Chalmers […]

 • 14 augusti, 2020

  Studiebesök vid spårbyte, Borås-Hillared

  I sommar har medarbetare från Inhouse Tech varit på studiebesök vid spårbytet på sträckan […]

 • 13 augusti, 2020

  Välkommen Isak!

  Isak Svensson kommer närmast från Cowi där han tidigare arbetat med bärighetsberäkningar samt samordning […]

 • 1 juli, 2020

  Sommarhälsning från Inhouse Tech

  Nu när vi Inhousare går på sommarledighet summerar vi första halvan av 2020! Trots […]

 • 23 juni, 2020

  Nya bostäder i Robertshöjd

  ​I samband med BoStad21, ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet, har Inhouse Tech fått i uppdrag av Framtiden att vara med och utveckla området Robertshöjd.

 • 29 maj, 2020

  NY FÖRSKOLA PÅ SVARTEDALSGATAN

  På uppdrag av Lokalförvaltningen har Inhouse Tech rollen som generalkonsult för projekteringen av Svartedalsgatan Ny Förskola.
  Projektets fokus är att färdigprojektera en förskola med 6 avdelningar för 108 barn med tillagningskök. Den invändiga ytan blir 1200 kvm fördelat på två plan.

 • 11 maj, 2020

  Inhouse Tech konstruerar Kålleredsmotet.

  ​Inhouse Tech konstruerar Kålleredsmotets tredje bro på uppdrag av Implenia Sverige AB.
  ​Bron som är tänkt att avlasta motet byggs i direkt anslutning till de två befintliga broarna och kommer byggas över väg E6 där 49 500 fordon passerar varje dygn.

 • 23 april, 2020

  Trimningsåtgärder, Västra stambanan

  ​Under våren startar markarbeten på Västra stambanan inför höstens fortsatta optimering av signalanläggningen mellan Bryngenäs och Floda. Redan under påskhelgen då tågtrafiken stängdes av under tre dygn passade entreprenören på att bygga drygt 20 stycken tvärgående kanalisation.
  Inhouse Tech har rollen som projektledare för Trafikverket.