Nya Kärraskolan börjar ta form

I augusti 2018 ska nya Kärraskolan stå klar med en F-9 skola och särskola för totalt ca 800 elever. En ny förskola med åtta avdelningar byggs ihop med den nya skolan.

– Bygget har i stort sett flutit på bra och nästa år lagom till skolstarten i augusti ska den vara klar, säger Sanna Alm och Mats Ågren byggledare från Inhouse Tech.


På uppdrag av Göteborg Stad Lokalförvaltningen fick Tornstaden uppdraget att på totalentreprenad förnya Kärraskolan, där Inhouse Tech har rollen som byggledare. Och bygget pågår för fullt.

Nybyggnationen, om totalt cirka 6500 kvm, kopplar samman en förskola för cirka 140 barn med en F-9 skola för cirka 800 elever. Stora delar av den gamla skolan rivs för att ge plats åt den nya delen. Hela nybyggnaden kommer att bli i två plan och sätts ihop med den befintliga skolbyggnaden som idag står mitt på skolgården. En ny entréhall blir själva navet i byggnaden, som kommer att ha stora glaspartier och sittvänliga breda trappor för en modern och ljus miljö.

Ytterskiktet och fasaden är i princip färdigbyggt. Nu är det fullt fokus invändigt.
Det byggs storkök med tillagningskök som ska användas av både skola och förskola, mediatek, idrottssal, skolexpedition och fritids- och klassrum. I ena ändan ryms specialsalar för bild, slöjd och hemkunskap.

Även utformningen av gården pågår för fullt tillsammans med landskapsarkitekten där man säkerställer funktionerna och utformningen på gården.


Byggmöten var tredje vecka

Byggledarna Sanna och Mats ser till att lösa de frågor och problem som uppstår tillsammans med sina kollegor. Cirka 65 personer, varav de flesta entreprenörer är inblandade i dagsläget.

– I det här skedet har vi byggmöten var tredje vecka men vi har kontakt med bygget dagligen. Allt för att stämma av så att byggplanen kan löpa på enligt tidsplan. Kärraskolan är ett stort bygge och det krävs att logistiken hänger ihop och det blir självklart många avstämningar under löpande byggtid, säger de båda.

När skolan är klar för inflyttning i augusti 2018 så börjar arbetet med nya Kärraskolans utemiljö som kommer att bli en av Göteborgs största skolgårdar.