Ny bränslehantering till Borås Energi

Inhouse Tech har fått uppdraget att konstruera platsgjuten betong till den yttre bränslehanteringen vid Borås Energi och Miljös kraftvärmeverk på Sobacken i Borås. Projektet omfattas av en platsgjuten tippficka, bottenplatta till bränsleberedningsbyggnad, kulvert, bottenplattor till bränslesilos samt fundament till transportband.

Borås energi och miljö genomför viktiga reinvesteringar i ett nytt kraftvärmeverk samt ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken i Borås. Syftet är att trygga stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på Borås energi och miljös energisystem framöver.