Inhouse Tech konstruerar broar på väg E16 i Dalarna

Inhouse Tech har av Segermo Entreprenad erhållit uppdraget att konstruera tre broar på sträckan Dala Järna – Vansbro.

Väg E16 mellan Malung-Djurås är ett regionalt stråk av stor betydelse för trafiken till västra Dalarna-Sälenfjällen. Vägen utgör en viktig pulsåder för varuförsörjning och persontransporter.

Sträckan mellan Dala Järna-Vansbro har ett antal brister som behöver åtgärdas. Den har en smal vägbana, dålig utformning samt bebyggelse nära vägen som ger problem med både framkomlighet och säkerhet. Den nuvarande vägen är cirka 8,5 km.